ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

3 × دو =

بستن
بستن

تعبیر خواب بادزن (بادبزن)

تعبیر خواب بادزن (بادبزن)

تعبیر خواب بادزن یا بادبزن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در کتابی خواندم که معبران کشورهای نژاد زرد مثل چینی و ژاپنی، بادزن یا بادبزن را برده زرخرید و زیبا و یا همسر غمگسار و مهربان می دانند.

در خواب نامه های سنتی خودمان هیچ اشاره‌ای به این وسیله بیشتر تفننی نشدهاست. زیرا در میان مسلمانان به کشورهای مسلمان نشین با بادبزن مرسوم نبوده و یا اگر هم بوده عمومیت نداشته است، آن طور که در چین و ژاپن جنبه مصرفی همه گیر دارد.

چینی‌ها و ژاپنی‌ها به خصوص زنان نوعی بادبزن دارند که تا می‌شود و در کیف دستی یا جیب کوچک لباس هم جا می گیرد. موقع استفاده این باد زن باز می‌شود و شکل یک بال پروانه را به خود می گیرد؛ هم این بادبزن است که آنها کنیز زیبا و یا همسر غمگسار و مهربان تعبیر می‌کنند.

در کشورهای مسلمان آسیایی همانطور که می دانید از برگ نخیلات نوعی بادبزن با دسته چوبی می‌سازند که البته با باد زنهای پروانه‌ای نوع چینی و ژاپنی تفاوت کلی دارند. ولی در تعبیر همه اینها بادزن شناخته می‌شوند و حکمی که میشود کلیت دارد.

تعبیر بادبزن به زن

بادزن زنی است مهربان که می تواند یک دوست یا یک همسر باشد.

چنانچه زنی خواب باد زن ببیند باز هم خواب او از یک زن دلسوز و مهربان اشاره دارد.

چنانچه در خواب خود ببینید بادبزنی در دست دارید و خود را باد میزنید و احساس خنکی و فرح می نمایید، خواب شما می گوید در کشاکش دشواریهای زندگی همسری مهربان و یا زنی دلسوز و غمگسار سر راهتان قرار مبگیرد.

اگر بادبزن داشتید و خود را باد زدید، اما احساس خنکی نکردید در وجود زن مهربان یا دوست غمگسار تردید نکنید. فقط خواب شما می گوید مشکل شما چنان دشوار است که عطوفت و رأفت و همدردی و غمگساری آن زن مشکلی را آسان نمی تواند کرد.

بادبزن شکسته در خواب

اگر در خواب بادبزنی در دست دیدید که شکسته است برای سلامتی همسر خود نگران باشید و یا اگر زن مهربان و غمخوار در زندگی شما هست خوابتان می گوید او را از دست می‌دهید.

چنانچه در خواب دیدید بادبزن شما سوخته و یا آسیب دیده اما هنوز قابل مصرف می باشد، متوجه باشید که در آینده نوعی بیماری او را تهدید می‌کند.

جستجوی بادبزن در خواب

اگر در خواب دیدید که دنبال بادبزنی میگردید که داشته اید و گم کرده‌اید، بین شما و همسرتان یا آن دوست غمگسار جدایی محتمل است و این احتمال به یقین نزدیک است.

اگر دیدید دنبال بادبزنی می گردید که نداشته اید، ولی به آن نیاز دارید، خواب شما از احتیاج روانی شما به دوستی و غمخواری و غمگساری خبر می‌دهد.

روی هم رفته دیدن بادبزن در هیچ حالتی بد نیست، همانطور که وجود یک زن مهربان و هم درد و هم زبان در خانه مرد نعمتی است که باید معتنم دانست.

چگونه ها را از ما بخواهید
ویکی چجور
پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب