ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب استر و قاطر

تعبیر خواب استر و قاطر

تعبیر خواب استر و قاطر

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

استر و قاطر را معبران به چیزهایی تعبیر کرده اند. قاطر چهارپایی است اهلی و بسیار مفید که از آمیزش خر و اسب زاییده می شود. خودش نازاست و نتایج نمی دهد.

معبران با توجه با این خصوصیت استر را تجسم چندین چیز دانسته اند که حتی المقدور در این قسمت به آنها اشاره می کنیم.

موئلف «نفاس الفنون» سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته است.

ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته اند.

اگر ببینید سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد، زندگی شما در خانواده روال مطلوب می گیرد. اگر ازدواج نکرده اید، ازدواج می کنید. چنانچه ازدواج کرده اید، اما با همسر خود اختلاف دارید، رفع کدرت و نقار می شود و صلح و دوستی جای آن را می گیرد.

مرد مجرد جوان اگر در خواب خویشتن را سوار بر استر ببیند، به زودی ازدواج می کند.

اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته،به زودی خواستگاری پیدا می کند و به خانه بخت می رود.

بیماران اگر خود را با استری در راه ببینند، استری را با طناب بسته و به دنبال خود می کشند،خوب است و از بیماری نجات می یابد و شف حاصل می کند. سوار استر بودن نیز برای بیمار خوب نیست.

گوشت استر مال زن است.

در قدیم گوشت قاطر خورده می شد و هنوز هم هستند اقوام و طوایفی که گوشت قاطر مذبور را می خورند. همچنان که گوشت گور خر و گور قاطر را دوست دارند و با لذت مصرف می نمایند.

بر همین پایه کتب تعبیر به این نکته اشاره دارد که خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است.

اگر ببینید که از گوشت قاطر می خورید، از جانب زنی به شما نفع می رسد.

چنانچه در خواب خود احساس کنید آن قاطر به خودتان تعلق دارد، همسرتان کاری سودبخش انجام می دهد و اگر همسر ندارید یکی از زنان نزدیک یا خانواده کارگشای شما می شود.

یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می شوید و چنانچه جوان باشید، این می تواند مؤید یک عشق و ازدواج قرار بگیرد.

شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر خوب نیست.

«ابن سیرین» نوشته اگر بر استری سوار هستید و مشاهده می کنید آن استر بدخور و سرکش است، نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید.

داشتن استری مطیع و رام نیکو است و این را می گوید که زندگی با روال صحیح سپری می شود.

اگر در خواب دیدید که بر استری بدون زین و پالان نشسته اید و نمی دانید آن استر به چه کسی تعلق دارد، به سفر می روید.

اگر دیدید بر استری سوار هستید که آن استر به خودتان تعلق دارد، به سفر می روید و خوشحال و با سود و نفع و راضی باز می گردید. اگر کارمند هستید، شما را به ماموریت می فرستند که موفقیت آمیز است و اگر کاسب هستید، سفری سودبخش در پیش دارید که این سود هم می تواند مادی باشد و هم معنوی.

اگر در خواب دیدید قاطری دارید که پشت آن حیوان زین و پالان قرار می دهید، خواب شما می گوید در آینده صاحب فرزند خواهید شد و چنانچه همسر ندارید، ازدواج می کنید. به خصوص دختران جوان می توانند با دیدن این خواب چشم به راه خواستگار مناسب باشند.

رنگ استرها در خواب

استر سیاه زن خوب روی بلند بالاست.

استر زرد بیماری و ابتلاست که بیشتر متوجه زن خانه می شود. حتی اگر مرد استر زرد رنگی به خواب خود ببیند همسرش باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد چه که خواب او از بیماری زن خبر می دهد.

استر برهنه و رام که به دنبالتان می آید، بدون آنکه دهنه و لگام داشته باشد نشانه ضعف و زبونی است و تبعیت و دنباله روی بدون آگاهی را نشان می دهد.

سوار بودن بر استر سفید آشنایی با زنی است که آن زن فرح و نشاط می آورد.

سوار بودن بر استر سیاه بر خورد با زنی است دارای شکوه و جلال.

چنانچه مشاهده کردید در خواب می دوید و استری نیز به دنبالتان می رود، غم و اندوهی به شما می رسد.

ولی اگر در خواب توقف کردید و آن استر از شما گذشت، یا آن را از خود راندید خواب شما خبر می دهد که از غم رهایی می یابید و بر مشکلات پیروز می شوید.

حال اگر همان قاطر را گرفتید و بر آن سوار شدید و روی آن نشستید، عملی خلاف میل باطنی خود انجام می دهید.

کشتن استر در خواب

اگر در خواب دیدید که استری را کشتید مالی به چنگ می آورید که بیشتر احتمال دارد از جانب یک زن باشد، یا یک زن عامل سودهی قرار می گیرد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب