ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر دیدن اسباب بازی در خواب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

هوسهای زودگذر آمیخته به سبکسری های ما در خواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند. 

عروسک بی اعتقادی و سست رایی است.

چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید، گویای آن است که به قدر کفایت برای انجام کارهای مهمی که پیش روی شما قرار می گیرند، نه اعتقاد دارید نه اراده.
 
 اگر در خواب به کسی عروسک می دهید، خواب شما می گوید به نیرنگ و فریب متوسل می شوید. کاری که برای شما می تواند دلخوشی کننده باشد، ولی برای دیگری بی محتوا و پوچ است. 
 
اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک دیدید، نشانه آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می شود. چنانچه زن جوانی هستید، صاحب فرزند می شوید و یا ضمیر ناخودآگاهتان ضرورت وجود یک فرزند را تذکر می دهد.
 

اسباب بازی های دیگر با توجه به نوع آنها می توانند تعابیر و معانی مختلف داشته باشند.

اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شأن شما می شود.

طناب بازی در خواب

اگر در خواب طناب بازی می کنید، خوابتان به شما می گوید از کاری که توفیق حاصل نکرده اید، منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید، باز در جای اولیه خواهید بود و جز خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد.
 
اسباب بازی های مکانیکی در خواب دیدن، عموما فریب و نیرنگ هستند. چه کسی به شما بدهد و چه شما به کسی هدیه کنید.
 
اگر خود را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید، در آینده ای نزدیک عدده ای گرد شما را می گیرند که می خواهند شما را به انجام  کاری وا دارند که عمل سود بخش نیست.

تعبیر خواب اسباب بازی از دیدگاه خانم آتیاتوس

خانم آتیانوس می گفت در دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می یابد. حیوانات به خصوص حشرات بدلی و بازیچه که غالبا از پلاستیک ساخته می شوند، رنجی است که از نیش مردم می برید. 
 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب