ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

2 × چهار =

بستن
بستن

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

تعبیر خواب اره

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در دست داشتن اره در خواب

اگر کسی در خواب خود ببیند که اره ای در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد، نشان آن است که فزون طلب و زیاد خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز را دارد.

اگر بیننده خواب ببیند اره ای در دست دارد و درختی را قطع می کند گویای آن است که از مالک و صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آنها مقارقت می افتد.

اگر بیننده ای خواب مرد باشد و بیند با اره تختخواب چوبی خویش را می برد، همسر خود را طلاق می دهد و یا بین ایشان جدایی می افتد که مقصر مرد است. این تعبیر برای زن نیز هست.

چنانچه ببینده خواب ببیند با اره کمد لباس متعقل به خواهر خویش را می برد، خواب او می گوید که خواهر و برادر از هم دور می شوند و به شدت از یکدیگر آزردگی پیدا می کنند. باز البته مقصر کسی است که اره در دست دارد.

چنانچه بیننده خواب ببیند که با اره خواهر یا برادر خویش را به دو نیم می کند، اگر در شرایط مساعد باشد، صاحب خواهر یا برادر می شود. ولی اگر سن او از این حالت گذشته باشد، توقع و انتظار بیش از حد و اندازه از خواهر یا برادر خویش پیدا می کند.

اره نشان دهنده تعداد زیاده خواهی است. همه چیز را برای خود خواستن را بازگو می کند.

همه این صفات در خواب به صورت اره تجسم می یابند و ظاهر می شوند.

اگر در خواب بیننده اره ای از دکان خریدید یا از جایی برداشتید و یا کسی به شما بخشید، چنانچه کودک باشید، صاحب خواهر یا برادر می شوید. اگر متاهل باشید، خداوند دختر یا پسری به شما عنایت می فرماید.

اگر اره را به پا خود کشیدی به طوریکه خون از جای آن جاری نشد، گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب