ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

1 × 2 =

بستن
بستن

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

 
دیدن ابریشم کلا در خواب خوب است، اما بیشتر به رنگ و نوع آن بستگی دارد.
 
معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته، نیکوتر از دیدن ابریشم خام است.

لباس ابریشمی در خواب

لباس ابریشمی همانطوری که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید، در خواب نیز خوب است.

خواب ابریشم زن و مرد

یک زن اگر در خواب ببیند که لباس ابریشمین پوشیده، عزت او نزد دیگران به خصوص خانواده اش بیشتر می شود. اما اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمین پوشیده، کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و دیگران به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند.
داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم می تواند سود مالی باشد. حال اگر این ابریشم به رنگ زرد باشد، خبر از بیماری می دهد.

تعبیر رنگ ابریشم در خواب

  • ابریشم قرمز و سفید فرح و خجستگی است.
  • ابریشم سبز خرمی و سرزندگی است.
  • ابریشم قهوه ای کدورت خاطر است.

لباس ابریشمی سوراخ در خواب

اگر کسی در خواب ببیند که لباس ابریشمین او سوراخ شده و یا سوخته و آسیب دیده، گویای آن است که زیانی متوجه بیننده خواب می شود.

اگر کسی لباسی ابریشمین به شما هدیه کند، خواب شما خبر می دهد که زنی سر راهیان قرار می گیرد و چنانچه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد، سودی بسیار فریبنده نصیب شما می گردد.

تعبیر کثیف شدن لباس ابریشمی

اگر در خواب مشاهده کنید لباس ابریشمین شما کثیف و آلوده شده، چنانچه زن باشید، در محیط خانه و خانواده مورد ایراد قرار می گیرید و اگر مرد باشید، در محیط کار و شکل مکدر و آزرده خاطر می شوید و احیانا به شما بی احترامی می کنند.
عاریه گرفتن لباس ابریشمین در خواب کراهت دارد.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب