ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن

تعبیر خواب آویختن

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آویختن به معنی آویخته شدن، آمده، نه با میل و رغبت و اراده‌ی شخص چنگ زدن و به جایی آویزان شدن.

باز هم منظور از آویختن کلا به دار آویخته شدن است که چون در خوابنامه‌های سنتی تحت این عنوان ذکر شده، من هم به همین ترتیب کلمه را به کار می‌گیرم.

با این تعریف اگر کسی ببیند که در خواب او را به حکم قانون و به دست مجریان قانون به دار آویخته‌اند، از طریق همان قانون به حشمت و جاه و مقام می‌رسد و چند سر و گردن از هم ردیفهای خویش بالاتر قرار می‌گیرد.

خوب بودن تعبیر به دار آویخته شدن

برخلاف تصوری که از شنیدن کلمات دار زدن و «دار زده شدن و به دار آویخته شدن» پیدا می‌کنیم و کراهتی که از دل ما می‌گذرد، این نکته در خواب نامیمون نیست.

اگر کسی در خواب خود ببیند که او را به دار آویخته‌اند و مردم ازدحام کرده‌اند و به او می‌نگرند، به هیچ وجه بد نیست و برعکس بسیار نیکو است. چون بیننده‌ی خواب به شماره آنها که پای‌دار جمع شده‌اند، ستایشگر و آفرین‌گو خواهد داشت و برکسانی که تعدادشان اندک هم نیست، برتری می یابد.

همین تأویل هست برای آنکه در خواب خود ببیند جمعی او را گرفتند و به دار آویختند؛ چون او بر آنها که زیر پایش جمع شده و به او نگاه می کنند، ریاست و بزرگی خواهد یافت.

اگر در خواب ببیند که دار بر پای کردید و خودتان را به دار آویختید، نشان آن است که میل برتری و والایی و آقایی دارید، اما امکانش را نمی یابید.

روی هم رفته به دار آویخته شدن بالا رفتن است و برتری یافتن است.

ولی در یک مورد بد است و آن مورد این می‌باشد که بیننده خواب ببیند طناب پاره شده و از اوج به پایین افتاد. این حالت در بیداری برای محکوم به دار آویخته شده بد نیست. خوشحال کننده است، اما در خواب نشان آن است که بیننده خواب از مقامی ساقط می‌گردد و احترامش از بین می رود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب