ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

10 − 9 =

بستن
بستن

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

تعبیر خواب آفتاب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقیده نه کلی، بلکه سطحی دارند. به این صورت که برخی آفتاب را در خواب پادشاه می دانند (یا خلیفه، یا رییس جمهور، و یا به طور کلی قدرت برتر) و دستهای دیگر پدر و مادر می شناسند.
عقیده فروید نیز تقریبا همین است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم می یابد و با استدلالی که می کند، هم می تواند پدر و مادر باشد و هم پادشاه و هم قدرت برتر. .
 
«ابن سیرین» می گوید آفتاب در خواب شاه است، ماه وزیر اوست، زهره ملکه و همسر شاه، عطارد دبیر، مریخ پهلوان شاه و ستارگان دیگر سپاهیان او محسوب می‌شوند.
 
«جابر مغربی» می گوید آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر؛ با اشاره به آیه شریفه در سوره مبارکه یوسف.
 
در «نفایس الفنون فی عرایس العیون» نیز آفتاب شاه و قدرت بزرگ نوشته شده و ذکر گردیده که تابش آفتاب بر خانه ها در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم می شود. این در صورتی است که ما آفتاب را همان خورشید بگیریم، در حالی که در لغت آفتاب به معنی نوری است که از خورشید بر زمین می تابد، نه خود خورشید؛ ولی چون در زبان محاوره آفتاب به جای خورشید به کار می رود، ما نیز آفتاب را خورشید تلقی می کنیم.

تعبیر خواب آفتاب به طور کلی

از مجموع نوشته‌هایی که از معبران بزرگ اسلامی و بیگانه به دست ما رسیده، خورشید یا آفتاب نه فقط شاه و خلیفه است، بلکه قدرتی است برتر که ما همیشه در مقام مقایسه خویشتن را در مقابل او کوچک احساس می‌کنیم. وقتی نوجوان هستیم، پدر سختگیر و مستبد و مادر انضباطی و مقید به آداب و رسوم تربیتی و اخلاقی به صورت ماه و خورشید در رویاهای ما نقش می‌گیرند. همین که وارد زندگی شدیم و به کار و فعالیت اجتماعی پرداختیم، رییس اداره، وزیر، یا هر شخصیتی مهم که بر ما ریاست عالیه دارد، می‌تواند آفتاب رؤیاهای ما باشد. با این تعریف همیشه قدرت برتر زندگی ما آفتاب است.
 
اگر آفتاب را چنان روشن و پر فروغ ببینیم که نتوانیم به آن نگاه کنیم، نشان آن است که کانون روشنی در زندگی ما پیدا می‌شود و چنانچه این آفتاب بر بام و در خانه ما تابیده باشد، خبر از بهروزی و پیروزی می‌دهد.
 
اگر آفتاب را در آسمان کمرنگ و کم فروغ ببینیم، اما خانه شما آفتابی و روشن باشد، بسیار عالی است. این امر نمایانگر این است که شما اختیار می‌یابید و مشخص می‌شوید و بر اقران و همگان سرفرازی حاصل می‌کنید.

آفتاب به عنوان یک زن برجسته

برخی از معبران نوشته‌اند آفتابی که بر دیوار و حیاط خانه شما تابیده است، می‌تواند یک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار می‌گیرد. اگر جوان هستید، گویای یک عشق و ازدواج درخشان و پرشکوه است.

تعابیر دیگر آفتاب

اگر در خواب ببینید که ابری چهره آفتاب را تاریک کرده است، غمی پیدا می‌شود که شما را می‌آزارد.
 
اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش درآورده، به جاه و مقام والا می‌رسد و از این بهتر وقتی است در خواب ببیند که خودش به آفتاب مبدل شده است و نورافشانی می‌کند.
 
چنانچه بیننده خواب ببیند بین او و خورشید جنگ درگرفته، بین او و قدرت برتر اختلافی پیدا می‌شود و رودررو قرار می‌گیرند و کار به مبارزه و جدال می‌رسد.
اگر ببیند که خورشید – آفتاب – کمرنگ بود و جای خودش قرار نداشت، قدرت برتر هر کس هست، به او محتاج می‌شود.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب