ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

تعبیر خواب آسیاب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آسیاب در خواب جنگ و ستیز و خصومت و عناد است.

اگر کسی در خواب خویشتن را در آسیاب ببیند، نشان آن است که او را به جنگ و ستیز بر می انگیزند و یا با او از در دشمنی وارد می شوند.

چنانچه بیننده خواب فقط به تماشای گردش آسیاب و تماشای حرکت آن ایستاده باشد، گویای آن است که به سفر می رود.

اگر بیننده‌ی خواب ببیند که چرخ آسیاب از شیشه و زجاج و آبگینه و بلور ساخته شده، بین او و زنی اختلاف می‌افتد که این زن می‌تواند همسرش باشد. چنانچه ازدواج نکرده باشد، زن دیگری است که برخورد مداوم و مکرر دارند.

اگر سنگ آسیاب از فلز براق باشد، دشمنی قوی پنجه و توانا است. اگر از آهن و چدن باشد، خواب او می‌گوید دشمنی ضعیف، اما صبور و پرکار و بردبار دارد.

چنانچه بیننده خواب ببیند سنگ آسیاب را با دست می‌چرخاند، خواب او خبر می‌دهد که دستی شناخته یا ناشناخته به او مدد می‌رساند و کمک می‌کند.

اگر ببیند که از لای سنگ آسیاب چیزی برمی‌دارد، در آینده‌ی نزدیک خطر می‌کند و دست به ریسک می‌زند؛ اما در نتیجه سودمند می‌گردد.

اگر بیننده‌ی خواب ببیند که سنگ آسیاب را شکست، دو حالت می‌تواند داشته باشد:

۱- اگر سنگ و آسیاب به خود او تعلق داشته باشد و در خواب احساس کند که خود مالک آنجاست، در معاش أو خللی وارد می‌آید و زیان مالی تحمل می‌کند؛

۲- ولی اگر متعلق به دیگری باشد، به نوشته «ابن سیرین» سود است یا زیان که هر چه هست، خیلی زود آشکار می‌گردد.

شنیدن صدای چرخش و گردش سنگ آسیاب در خواب خوب است و غالب معبران این حالت را به شهرت و نام آوری تعبیر کرده‌اند.

اگر صدای آسیاب را بشنوید و خود آسیاب را نبینید، خبری به شما می‌رسد که بهجت می‌آورد.

سفید شدن سر و تن و لباس در آسیاب سر زبان مردم افتادن است.

اگر در خواب ببینید که در آسیاب سر و تن و البسه شما سفید شده و حالت اکراه و ناخشنودی دارید، مردم پشت شما بد می‌گویند.

گندم به آسیاب بردن بهتر است از آرد از آسیاب بیرون آوردن. در صورت نخست تأمین می‌یابید و سررشته‌ی کاری سودبخش به دستتان می‌افتد و در صورت دوم معاشی بدون پشتوانه محکم خواهید داشت.

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب