ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

14 − هفت =

بستن
بستن

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب

تعبیر خواب آب

بر اساس تعبیر خواب منوچهر مطیعی (تهرانی)

آب به مصداق آیه شریفه (… من الماء کل شیی حی) آب منشاء زندگی است و دیدن آب در خواب نیکو است. نشان روشنایی و صفاست، اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای چه کیفیت و کمیتی است.
بهترین نوع آب در خواب،

  • آب صاف و روشن و کم عمق است که در جوی روان باشد و سنگریزه های کف جوی یا نهر دیده شود.
  • آب جوی بهتر از آب راکد در برکه و یا آبگیر است، زیرا جریان روشن آن جریان روشن زندگی بیننده خواب را نشان می دهد و این بهتر می شود اگر در چنین آب روانی ماهی دیده شود. به خصوص ماهی سرخ و سفید از آنگونه که در حوض و استخر نگه می داریم.
  • آب راکد و تاریک، اندوه و غصه است.
  • آب لجن آلود، ابتلاست؛ ابتلا در امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری به وجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند.
  • تعفن آب و تاریکی آن، بیماری است.

تعبیر موج در خواب

موج، ستمی است که بر شما وارد می آید، همراه با غصه و نگرانی؛ ولی چنانچه موجی برخاست و شما را از جای کند و به ساحل و پایاب افکند، پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

آب روشن و صاف همانطور که گفته شد جریان روشن زندگی است همراه با عیش و شادمانی و عمر دراز و آن بهتر می شود اگر همراه آب روشن و صاف که در جوی یا نهر روان است، راه بروید؛ چون این کامروایی شما را باز می گوید.

تعبیرخواب آب سیال و خروشان

 آب سیال و روان و زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن، نشان قدرتی است که با آن قدرت روبرو می شوید و با آن رویاروی قرار می گیرید.

اگر درون چنین آبی غوطه می خوردید، به معنی آن است که با زورمندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند، ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد. اگر از چنین آبی مانند رودخانه، نهربزرگ و خروشان، یا سیلابی که در بستری محدود روان است، عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید، از هول و هراس و آفت رهایی می یابید.

تعبیر نوشیدن آب از آب رودخانه

اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید، دو صورت دارد: یا آب کثیف است و یا روشن و صاف.

  • آب کثیف، مال و بهره ای است که از طریق راه شروع و نادرست نصیب شما می گردد.
  • آب روشن، چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و از آن بهره مند می گردید.

عبور کردن از میان آب جمع شده

اگر بر زمین آب ریخته و جمع شده باشد، به طوری که بدون آلودگی پایتان بتوانید از آن عبور کنید، نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمی خواستید از آن محل آب گرفته بگذرید، کاری پیش می آید که مطلوب شما نیست و دست و پاگیر است. ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید، کاری سرگرم کننده سرراهتان قرار میگیرد که در پایان بی ضرر و یا کم ضرر است.

نوشیدن آب با لیوان در خواب

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید، در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که آن جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن بهره می برید.

  • آب گرم نوشیدن تحت هیچ عنوان در خواب خوب نیست و نشان از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته یا ده روز آینده باشید.

پاشیدن آب به روی خود یا دیگری در خواب

چنانچه در خواب ببینید کسی به روی شما آب گرم پاشید و یا آبی ریخت که آن آب کثیف و آلوده و متعفن بود، یک بیماری در پیش دارید. اگر دیدید که شما به روی کسی آب ریختید، آن شخص اگر آشنا و شناخته شده باشد، در حق او ستم روا می دارید و یا به یکی از بستگان بلافصل خود آسیب وارد می آورید و اگر آن شخص ناشناس باشد، نیتی بد در شما پیدا می شود که بهتر آن است پرهیز کنید و در روزهای آینده دست به کاری نزنید که نتیجه بد آن متوجه مردم شود.

آب جوشیده در خواب

جوشانیدن آب، فتنه انگیزی است. سماور پر از آب جوش همسر بدخلق و خشمگین است.

کوزه یا سفال پر از آب

کوزه یا سفال پر از آب دوست مهربان است و این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر کوزه ای پر از آب داشتید که آن را شکستید، به طوری که آب آن کوزه به زمین ریخت، در حق دوستی ناسپاسی می کنید و نعمتی را از دست می دهید.

اگر دیدید شخص دیگری در مقابل شما با لیوان، یا کاسه یا هر ظرفی دیگر آب می نوشد و شما تشنه هستید، مجذوب کاری می شوید که فکر میکنید انجام آن به سود شما می تواند باشد.

آب ناودان اگر روشن باشد، رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد، زحمت است. 

 

 

چگونه ها را از ما بخواهید

ویکی چجور

پایگاه تخصصی چکونگی انجام کار

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب