گام 1 - Cyotek WebCopy

با این برنامه ، پسورد و قوانینی را برای مشاهده ی آفلاین سایت تعیین کنید. دکمه ی F5 را فشار دهید و فایل ها را وقتی دانلود شدند مشاهده کنید.

12

سایز کلی برنامه های در حال دانلود ، در باکسی به شکل زیر حین دانلود نمایش داده میشود.

13

همچنین می توانید دیاگرامی را برای نحوه ی نمایش فایل ها طراحی کنید.

14

رسم این دیاگرام ، نحوه نمایش بخش های وب سایت دانلود شده را تعیین می کند.