ورود به سایت

ثبت نام در سایت

Registration confirmation will be e-mailed to you.

فراموشی رمز

یازده − 9 =

بستن
بستن

اصطلاحات UFI و BIE در صنعت نمایشگاهی به چه معناست؟

اصطلاحات UFI و BIE در صنعت نمایشگاهی به چه معناست؟

اصطلاحات UFI و BIE در صنعت نمایشگاهی

صنعت نمایشگاهی با سرعت در حال توسعه و تحول بود و کشورهای بسـیاری وارد ایـن عرصه شده و اقدام به برگزاری نمایشگاه می نمودند ولی از آنجائی کـه توسـعه و گسـترش هـرفعالیت و حرکت اقتصادی باعث افـزایش تعـداد فعـالان و متخصصـان آن صـنعت مـی شـود،ضرورت ایجاد تشکل، سندیکا و یا اتحادیه به منظور توسعه همکاریهای بهتر و تدوین روشهای یکپارچه و استاندارد برگزاری نمایشگاهها و کمک به کشورها و شـرکتهایی کـه در ابتـدای راهفعالیتهــای نمایشــگاهی بودنــد بــه شــدت احســاس شــد

مطالب مرتبط


گام 1 - UFI & BIE

UFI & BIE

از ايــن رو بــا تــلاش و همفكــري نمايشگاههاي بين المللي فعال در دهه بيست ماننـد بروكسـل، بوداپسـت، كلـن، فرانكفـورت،لايپزيك، ميلان، پاريس، وين، زاگرب، اوترخت، والنسيا، لوبيانا، پـادوا، ليـون و بـردو، اتحاديـهنمايشگاههاي بين المللي (UFI ) در سال 1925 ميلادي پايهگذاري گرديد. اين اتحاديه يـك سازمان بين المللي و غيرسياسي و غير انتفـاعي اسـت و در راسـتاي بهبـود كيفيـت برگـزاري نمايشگاهها، تدوين مقررات و روشهاي برگزاري نمايشگاه، دورههاي آموزشـي مـورد نيـاز و درمجموع سازماندهي و هماهنگي بين اعضاي خود فعاليت ميكند و از كميته هـاي مختلفـي دردرون خود تشكيل شده و هر يـك از اعضـا طـي شـرايطي مـيتواننـد بـه عضـويت و رياسـتكميتههاي تخصصي آن انتخاب شوند.

 

 

 

عضويت در اتحاديه بينالمللي نمايشگاهها (UFI ) از اهميـت بـالايي برخـوردار اسـت و شركتها و كشورهايي كه عضو (UFI )مـيباشـند مجـاز بـه اسـتفاده از آرم اتحاديـه دركليـه مكاتبات، پوسترها، تابلوها و وب سايت خود ميباشند و موجب كسب اعتبار در بين كشورها و برگزاركنندگان نمايشگاه در سطح بينالملل ميگردد. از جمهوري اسلامي ايران ابتدا شركت سهامي نمايشگاههاي بـين المللـي ج.ا.ايـران و در سالهاي اخير شركتهاي نمايشگاهي تبريز، مشـهد، اصـفهان، شـيراز و كـيش توانسـتهانـد بـه عضويت (UFI ) درآيند. اداره مركزي اتحاديه ابتدا در ميلان آغاز به كار نمود و از سال 1948 ميلادي به پاريس منتقل شد. در حال حاضر (UFI )با بـيش از 80 سـال تجربـه، تحقيقـات مرتبط با صنعت نمايشگاهي انجام ميدهد و نتـايج آن در بازاريـابي و آمـوزش بكـار مـيرود. هزينه هاي اتحاديه از محل حق عضويت اعضا تامين ميگردد. از ديگر مجامع معتبر بين المللي، كميته بين المللي نمايشگاهها (BIE ) است. (Bureau Exhibition International )و مقر آن در پاريس واقع شده است. اين كميته وظيفه سازماندهي نمايشگاههاي جهاني (EXPO )ها را بعهده دارد و به تقاضاهاي اعضا در خصوص ميزباني و تدوين مقررات برگزاري اكسپو با توجه به قوانين حاكم در كشور ميزبان رسيدگي ميكند

اطلاعات مطلب

دیدگاه کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بهترین علوم و دانش برای شما گردآوری میشه

آخرین های آیا میدانید

از همه جا براتون مطلب داریم لطفا کلیک کنید

مطالب برگزیده

موضوعات مهم سایت

مطالب محبوب