گام 1 - نحوه اجرا همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

آموزش نحوه اجرا همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

در ابتدا فایل Server_Net.sln  را از طریق نرم افزار Microsoft Visual Studio اجرا کنید.

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

حالا می خواهیم Client.sln را به ‘Solution ‘Server_Net اضافه کنیم.

برای این کار بر روی ‘Solution ‘Server_Net کلیک راست می کنیم. از منو Add گزینه Existing Project را انتخاب می کنیم.

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

وارد پوشه Client_Net می شویم و دوباره وارد پوشه Client_Net می شویم. حالا آیکن Client_Net.csproj را انتخاب می کنیم.

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

می بینیم که Client_Net در زیر مجموعه ‘Solution ‘Server_Net قرار دارد.

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

حالا بر روی ‘Solution ‘Server_Net کلیک راست می کنیم و گزینه Properties را انتخاب می کنیم.

در پنجره باز شده ابتدا بر روی گزینه Multiple startup projects کلیک می کنیم و بعد از قسمت Action با کلیک کردن بر روی گزینه None آن را به Start تغییر می دهیم. بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

نحوه اجرا  همزمان دو پروژه در Microsoft Visual Studio

دکمه F5 را می زنیم تا برنامه با Debugging اجرا شود.

گام 2 - بررسی کد های سمت سرور

بررسی کد های سمت سرور

آموزش بررسی کد های سمت سرور

– در ابتدا کلمه using را می بینید. بعد از آن namespace مورد نظر آمده است. این خط کد برای استفاده کلاس ها، متد ها و … در namespace مورد نظر است. برای مثال using System.Net.Sockets برای استفاده از کلاس های Socket می باشد.

گام 3 - ادامه بررسی کد های سمت سرور

ادامه بررسی کد های سمت سرور

آموزش ادامه بررسی کد های سمت سرور

(private void frmMain_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e

        }

            ;e.Cancel = true

            try

          }

                ;(handler.Shutdown(SocketShutdown.Both

                ;(listner.Shutdown(SocketShutdown.Both

               ;()th1.Abort

                ;()th2.Abort

           {

            catch

           }

       {

            ;(Environment.Exit(0

– در این قسمت در صورتی که دکمه خروج از برنامه را بزنید این دستورات اجرا می شوند.

– در مرحله اول باید بر روی FormColsing یک دابل کلیک کنید تا بتوانید کد های بالا را وارد کنید.

– قبل از عبارت try-catch دستوری برای لغو کردن رویداد ها می باشد که از نوع Boolean می باشد.

– ;(handler.Shutdown(SocketShutdown.Both در این خط کد هم سوکت handler پایان می پذیرد. و منظور از Both هم Sending و هم Receiving است.

– در خط بعدی همین اتفاق برای سوکت listner می افتد.

– در دو خط بعدی هم ترد های th1 و th2 پایان می پذیرند.

– ;(Environment.Exit(0 – با این خط کد هم محیط برنامه بسته می شود.

گام 4 - بررسی کد های سمت کلاینت

بررسی کد های سمت کلاینت

– برنامه نویسی مانند یادگیری زبان است. در مرحله اول گوش کردید و حالا زمان صحبت کردن است. به عنوان تمرین خودتان کدهای سمت کلاینت را بررسی کنید.

گام 5 - منبع کد ها

منبع کدها

/سورس-کد-پروژه-چت-بین-چند-کامپیوتر/www.sourceiran.com/programing/c

 

با آرزوی موفقیت