گام 1 - وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز

وسایل مورد نیاز ساخت دستبند مرواریدی

1- مروارید شماره 5 یا 6

2- مروارید شماره 1 یا 2

3- منجوق

4- نخ ماهیگیری

 

وسایل مورد نیاز

5- گیره و اتصالات دستبند

6- دم باریک

7- سوزن

گام 2 - آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

آموزش تصویری و گام به گام دستبند مرواریدی

آموزش دستبند مرواریدی

برای شروع کار منجوق را با نخ ماهیگیری نخ کنید و گره بزنید.

گام 3 - درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

درست کردن حلقه های دستبند مرواریدی

آموزش حلقه های دستبند مرواریدی

بار دیگر سوزن را از دو مروارید آخری رد کنید و کار را محکم نمایید.

گام 4 - وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

وصل کردن گیره و اتصالات دستبد

برای وصل کردن و درست درست حلقه ی اتصال، گیره ی میخ مانند را از دو مروارید بزرگ آخری رد می کنیم.