گام 1 - پاهای بلند

پاهای بلند

پاهای بلند

همین که کره اسب به دنیا می آید.

روی پاهای بلندش می ایستد و این سو و آن سو می رود.

کره اسب هنگامی که به دنیا آمد هم می تواند ببیند و هم بشنود.

گام 2 - بزرگ شدن کره اسب

بزرگ شدن  کره اسب

بزرگ شدن کره اسب

کره اسب روز به روز قویتر و بزرگتر می شود.

گام 3 - خوردن سیب

خوردن سیب

کره است در حال رشد تمام روز توی مزرعه می گردد.
این گردشهای طولانی حسابی او را گرسنه می کند.
کره اسب از خوردن سیب به اندازه خوردن علف لذت می برد.
رفته رفته دمش دراز می شود.
این کره اسب پنج ماهه است.
پوست بدنش قهوه ای براق است و دم یالش درازتر شده اند.
دست کم یک سال طول می کشد تا این کره اسب مثل مادرش شود.
و به یک اسب بزرگ و قوی بشود.

در پایان اگر سوالی در مورد اسب دارید، در قسمت نظرات مطرح فرمایید.