گام 1 - استخراج ارز دیجیتالی دش

استخراج ارز دیجیتالی دش

در حال حاضر چندین دستگاه قدرتمند برای استخراج دش ساخته شده است که در زیر مشاهده می کنید :

 

قدرتمندترین دستگاه برای ماین دش

دستگاه  spoondoolies SPx36 با هش ریت 540GH قدرتمندترین دستگاه ساخته شده برای استخراج دش می باشد.

دستگاه ماین دش

دستگاه AntMiner D3 با قدرت 17GH که ساخت شرکت BitMain می باشد.

دستگاه ماین دش

دستگاه Baikal Bk-X با قدرت 10GH ساخت شرکت Baikal می باشد.