گام 1 - آموزشه پرورش ماهی قزل آلا

در ابتدا شما به دو استخر نیاز خواهید داشت.

یک استخر ویژه برای بچه ماهی ها و دیگری برای ماهی های پرورده و بزرگ.

به مرور زمان و افزایش پرورش تعداد این استخر ها باید بیشتر شوند.

تصاویر بالا مدل های مختلف هوادهی استخر ماهی میباشند.

به علت تراکم بالای ماهی ها در فضای محدوده استخر موجب کمبود اکسیژن خواهد شد.

با خرید یکی از انواع این مدل ها برای هر استخر این مشکل حل خواهد شد.

دستگاه فیلتر آب برای گرفتن فضولات ماهی و بازگشت اب تمیز به داخل استخر.

این دستگاه به کاهش اب مصرفی بسیار کمک میکند و در استخر های مداربسته استفاده میگردد.

در ابتدا با سه نفر میتوان این کار را شروع کرد و نیاز به کارگر زیادی ندارد.

شخصی برای تاسیسات, شخصی برای خرید غذا و غذادهی و کسی برای فروش ماهی.

نیاز به هزینه کم تعداد کارگر کم محیط نه چندان بزرگ و سود دهی بالا همین الان شروع کنید.